Voldoe ik aan de milieuwetgeving?

Voldoe ik aan de milieuwetgeving? Is een vraag die bij veel bedrijven speelt. Nederland behoort tot de top 30 landen ter wereld wat betreft bevolkingsdichtheid. In ons land zijn ongeveer 410 mensen per vierkante kilometer. We wonen dus niet alleen vrij dicht op elkaar, maar bedrijven zijn ook vaker actief op relatief kleine oppervlaktes. De werkzaamheden van die bedrijven hebben direct invloed, zowel op de leefomgeving als op de natuur. Bepaalde werkzaamheden die niet altijd gewenst zijn kunnen zelfs schadelijk zijn voor omwonende of de natuur. Om die reden is de milieuwetgeving actief in Nederland.

Alleen veel bedrijven weten niet of ze wel voldoen aan deze wetgeving. In deze blog gaan we daarom dieper in op de materie milieuwetgeving. En kunnen we je hopelijk op weg helpen met het beantwoorden van je vraag voldoe ik aan de milieuwetgeving? Lees voor meer informatie hieronder verder.

Wat is de milieuwetgeving precies?

Om voor jezelf te kunnen bepalen en antwoord te geven op de vraag voldoe ik aan de milieuwetgeving , is het natuurlijk wel belangrijk om te weten wat de milieuwetgeving nu precies inhoudt. We gaan daarvoor terug naar de Middeleeuwen. Het was in die tijd bijvoorbeeld in veel steden als verboden of grachten te vervuilen. Men merkte dat een dergelijke regelgeving noodzakelijk was om de inwoners van de stad te beschermen tegen ziektes en tevens onhygiënische toestanden in de stad tegen te gaan.

De huidige milieuwetgeving is er voornamelijk om overlast, die burgers wegens milieuvervuilende werkzaamheden ondervinden, zoveel mogelijk te beperken. Naast dat is natuurbescherming een hele belangrijke reden waardoor er veel milieuwetten zijn. De milieuwetgeving zorgt door middel van wetten en regels dat er grenzen worden gesteld aan de activiteiten die mensen en bedrijven uitvoeren. Activiteiten die invloed hebben op de leefbaarheid van mensen, dieren en planten. Een voorbeeld is de Wet geluidhinder. Vrijwel in alle gevallen is er een wettelijke maximumwaarde ingevoerd voor geluidbelasting. Dit kan echter per bedrijf verschillen en is belangrijk om in acht te nemen.

Compliant zijn aan de milieuwetgeving

Als je wilt voldoen aan de milieuwetten die betrekking hebben tot je bedrijf, dan is het van belang om voldoende kennis in huis te hebben. Op die manier kunnen risico’s goed worden ingeschat en snel dergelijke maatregelen worden genomen. Dankzij verschillende compliance software kun je de basis van deze kennis goed op orde hebben. Je kunt alle relevante en actuele wet- en regelgeving gericht op milieu vanuit één bron halen door middel van die slimme software. Compliance is namelijk belangrijk om fraude, voorwetenschap en voor witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Alleen je houden aan de milieuwetgeving is net zo belangrijk.

Milieuwetgeving voor bedrijven

Wanneer je een eigen onderneming hebt is het belangrijk om in compliance te zijn en tevens te blijven op het gebied van milieuwetgeving. Als jouw bedrijft namelijk de milieuwet overtreedt, dan kan dit hoge sancties als gevolg hebben. In het ergste geval kan de overheid ervoor kiezen je bedrijf te sluiten. Uiteraard is dit allemaal afhankelijk van wat voor overtreding er is begaan. Als een overtreding bepaalde schade heeft opgeleverd, bijvoorbeeld bodemvervuiling, leidt dit tot aansprakelijkheid voor het bedrijf en haar bestuurders. Boetes en/of dwangsommen wellicht tot gevolg. Compliant aan de milieuwetgeving is dan ook voor vele bedrijven en haar bestuurders van levensbelang.

Om te achterhalen of je voldoet aan de milieuwetgeving raden wij aan om daarvoor een specialist voor in te schakelen. Je kunt ook kijken naar het aanbod in compliance software om alvast enige kennis op te doen. De milieuwetgeving is namelijk voor veel mensen en bedrijven lastig te begrijpen, desondanks dat ze er wel heel graag aan mee willen werken en de wet niet willen overtreden.