Hoe een financial lease jou kan helpen lees je hier

Afhankelijk van de situatie kan een financial lease een goede oplossing zijn, die je in staat stelt om een aanschaf te doen voor je bedrijf. Dit artikel gaat niet over een privélease voor de aanschaf van een auto voor persoonlijk gebruik of gewoon geld lenen. In het vervolg van dit artikel bedoelen we met een lease een financial lease.

Wat is een lease

Een lease is voor de aanschaf van een specifiek bedrijfsmiddel. Het is dus geen geld lenen voor allerlei uitgaven en ook geen doorlopend krediet. Bij een lease wordt het bedrijfsmiddel belastingtechnisch van jou en zijn de kosten dus aftrekbaar. Naast eventuele energiekosten, betaal je ook de onderhoudskosten, de verzekeringspremie enzovoort. Er bestaat een vorm van leasing, operational leasing genoemd, waarbij alleen de energiekosten voor jouw rekening komen. Na afloop van de lease is het bedrijfsmiddel van jou.

Waarom een lease

Je wilt een bedrijfsmiddel aanschaffen, omdat dat middel voldoende geld gaat opleveren en de aanschaf dus verantwoord is. Dat wil niet zeggen dat je dat geld op een bankrekening hebt staan. Ook als je het geld wel hebt, kan het onverstandig zijn om dat in een keer in een bedrijfsmiddel te steken. Je hebt immers ook andere uitgaven en moet een zekere financiële buffer aanhouden. Een operational lease heb je niet nodig, want de lopende kosten kan en wil je voor eigen rekening nemen.

Voorwaarden

Doorgaans dekt een lease volledig de aanschaf van een bedrijfsmiddel. Afhankelijk van het bedrijfsmiddel zal de verstrekker van de lease een maximum aan de leaseperiode stellen. Je bent er ook zelf bij gebaat om die niet langer te maken dan nodig is. Hoe langer de leaseperiode des hoger zijn de kosten. In het maandbedrag zitten de rente en andere kosten verwerkt. Een leasecontract kan op een gegeven moment worden aangepast, maar daar zijn wel kosten aan verbonden. Je kunt doorgaans jaarlijks een klein percentage extra aflossen. Als je meer wilt aflossen, dan dient daar een vergoedingsrente voor te worden betaald.