Eindelijk uw geld terug krijgen? Dit is dé manier

Heeft u ooit in de vervelende situatie gezeten waarin iemand u geld verschuldigd is, maar weigert te betalen? Het kan frustrerend zijn om te worstelen met onbetaalde schulden en te zoeken naar manieren om uw geld terug te krijgen. In dergelijke gevallen kan een deurwaarder een waardevolle partner zijn. Maar wat doet een deurwaarder eigenlijk? Hoe kunnen ze u helpen? En waarom zou u hun expertise verkiezen boven uw eigen pogingen om geld te innen? Lees verder om meer te weten te komen over de rol van deurwaarders en hoe ze kunnen bijdragen aan het verkrijgen van gerechtigheid bij onbetaalde schulden.

Sneller schulden innen van schuldenaren met een deurwaarder

Een deurwaarder inschakelen heeft enkele voordelen. Wanneer u nog geld van schuldenaren moet ontvangen, dan is het verstandig om een deurwaarder in te schakelen. We noemen een tweetal voordelen. 

 

Door een ervaren deurwaarder in te schakelen versnelt u het proces van openstaande schulden innen. Dit zorgt ervoor dat u snel toegang krijgt tot het geld van deze openstaande schulden, wat gunstig is voor uw bedrijf. 

 

Daarnaast geeft het inschakelen van een deurwaarder een verhoogde kans dat de schulden volledig worden afbetaald. Zij hebben namelijk juridische kennis en bevoegdheden om druk uit te oefenen op de schuldenaars. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat er een grotere kans is dat u de volledige schuld terugbetaald krijgt.

Waarom zou u een deurwaarder inschakelen?

Een deurwaarder inschakelen doen mensen vanwege verschillende redenen. De volgende redenen komen het vaakst voor en zijn volledig rechtvaardig als reden om extra hulp te zoeken bij het innen van uw geld:

 

  • Expertise in wet- en regelgeving: Deurwaarders hebben diepgaande kennis van juridische procedures en regelgeving met betrekking tot schuldinvordering.
  • Afdwinging bevoegdheden: Deurwaarders beschikken over de middelen en wettelijke bevoegdheden om betaling af te dwingen, zoals inbeslagname van eigendommen en inkomsten vorderingen.
  • Structuur en effectiviteit: Ze bieden een gestructureerde, effectieve aanpak voor het innen van schulden, wat vaak sneller en succesvoller is dan individuele pogingen.
  • Vermijden van juridische complicaties: Deurwaarders weten hoe ze de wet moeten toepassen om juridische complicaties te voorkomen, wat u mogelijk niet kunt.
  • Gerechtigheid en financiële voldoening: Het inschakelen van een deurwaarder kan helpen bij het verkrijgen van gerechtigheid en het herstellen van financiële rechtvaardigheid in gevallen van onbetaalde schulden.

Waarbij helpt een deurwaarder?

Een deurwaarder kan in verschillende situaties van onschatbare waarde zijn, waaronder:

Schuldinvordering

De meest voor de hand liggende rol van een deurwaarder is het innen van schulden. Als u een openstaande schuld heeft en alle pogingen om uw schuldenaar vrijwillig te laten betalen vruchteloos zijn gebleken, kan een deurwaarder u helpen om het geld te innen.

Gerechtelijke procedures

Wanneer een geschil escaleert en de schuldenaar weigert te betalen, kan een deurwaarder u begeleiden bij het starten van een gerechtelijke procedure. Dit omvat het dagvaarden van de schuldenaar en het verkrijgen van een rechterlijk vonnis om de schuld te bevestigen.

Betaling afdwingen

Nadat een rechter een vonnis in uw voordeel heeft uitgesproken, kan de deurwaarder helpen om de schuldenaar te dwingen te betalen. Dit kan onder andere betekenen dat eigendommen in beslag worden genomen, bankrekeningen worden bevroren of een deel van het inkomen wordt ingehouden.

Wat als er maar niet betaald wordt?

Ondanks alle juridische stappen en de inspanningen van de deurwaarder, kan het voorkomen dat uw schuldenaar nog steeds weigert te betalen. In dat geval zijn er verdere maatregelen mogelijk, zoals het executeren van gerechtelijke vonnissen, waarbij de deurwaarder actie onderneemt om de schuld te innen. Dit kan zelfs leiden tot de verkoop van eigendommen van de schuldenaar om de schuld te voldoen.

 

Dit zijn de meest tragische gevallen, waarbij deurwaarders het recht hebben om in het huis van de schuldenaar te komen en hier verschillende spullen van waarde weg te halen. Over het algemeen wordt er geprobeerd om dit te voorkomen en wordt er gezocht naar een oplossing die voor alle partijen werkt.

Waar moet u rekening mee houden?

Het inhuren van een deurwaarder is een belangrijke stap en er zijn enkele cruciale overwegingen:

Kosten

Het inschakelen van een deurwaarder brengt kosten met zich mee, waaronder de honoraria van de deurwaarder. Deze kosten moeten mogelijk door u als schuldeiser worden voorgeschoten, maar kunnen in veel gevallen worden verhaald op uw schuldenaar als onderdeel van de schuld.

Juridische procedures

De deurwaarder is bekend met de wettelijke procedures en regels met betrekking tot schuldinvordering. Het is essentieel om de wet te volgen en de rechten van de schuldenaar te respecteren om juridische complicaties te voorkomen.

Documentatie en bewijs

Zorg ervoor dat u alle noodzakelijke documenten en bewijsstukken hebt om uw zaak te ondersteunen, inclusief contracten, facturen en communicatie met de schuldenaar. Maak dus ook voldoende screenshots van gesprekken op WhatsApp of via de mail. 

 

Daarnaast kunt u ook telefoongesprekken opnemen, dit mag wanneer u zelf onderdeel bent van het telefoongesprek. Dit soort opnames gelden ook als officieel bewijs in de rechtbank.

Minnelijke incasso

Overweeg altijd om eerst een minnelijke oplossing te zoeken voordat u juridische stappen onderneemt. Een minnelijke schikking kan voor alle partijen gunstiger zijn. Ook hierbij kunt u geholpen worden door professionals; ook hiervoor kunt u aankloppen bij een deurwaarder. 

Tijd om uw geld te innen

Wanneer u geconfronteerd wordt met onbetaalde schulden en alle pogingen om tot een minnelijke oplossing te komen vruchteloos zijn gebleken, kunnen deurwaarders dus de lichtpuntjes aan uw horizon zijn. Met hun kennis, ervaring en bevoegdheden kunnen ze u helpen om gerechtigheid te verkrijgen en uw geld terug te krijgen. Het proces kan soms complex zijn, maar de beloning van het succesvol innen van uw schulden is de moeite waard. Vergeet niet dat het inschakelen van een deurwaarder de sleutel kan zijn tot het beëindigen van de frustratie en het herstellen van financiële rechtvaardigheid. Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor uw mentale gezondheid. U investeert dus op allerlei manieren in uzelf, terwijl u uw geld eindelijk terug krijgt dankzij professionele hulp.